• De Krite 22, 8748 GG, Witmarsum
  • +31 (0) 6 40 57 74 32

Category: Omgevingsadvies

post content image

VTH

  • Posted By: brolyn
  • Date:
  • Reacties uitgeschakeld voor VTH

Milieu toezicht Toezicht houden volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vraagt om nauwkeurigheid en adequaat handelen. Brolyn levert graag voor kortere of langere tijd de benodigde ondersteuning voor toezicht op de naleving van de voorschriften van de milieuvergunningen en algemene regels van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Read More
post content image

Beleid & Coaching

  • Posted By: brolyn
  • Date:
  • Reacties uitgeschakeld voor Beleid & Coaching

Beleid & Coaching Aan de basis van goede resultaten gaat een goed uitgewerkt beleid vooraf. En voor een sterk beleidsplan zijn kennis en ervaring waardevolle elementen. Samen met uw organisatie werk ik de ambities op het gebied van milieubeleid uit in integrale gebiedsgerichte, dan wel thematische (meerjaren) beleidsplannen. Uiteraard wordt...

Read More