• De Krite 22, 8748 GG, Witmarsum
  • +31 (0) 6 40 57 74 32

Vergunningen & Meldingen

Bij uitbreiding of aanpassing van uw activiteiten is een milieuvergunning of een melding Activiteitenbesluit vaak noodzakelijk. Wilt u weten hoe de vergunning en/of de melding het beste aangevraagd dan wel ingediend kunnen worden? Ik help u graag met het complete traject, van voorbereiding en onderzoek tot afronding. Waar gewenst neem ik tevens de coördinerende werkzaamheden uit handen. Zodra de vergunning is verleend en/of de melding is geaccepteerd helpt Brolyn Bedrijfsadvies u bij het implementeren van de voorschriften die door de vergunning of de regelgeving worden opgelegd.

TOEZICHT
Op het moment dat er controle komt op de naleving van de voorschriften, treedt Brolyn Bedrijfsadvies namens u op als volwaardig gesprekspartner. Vanzelfsprekend staan uw belangen hierbij voorop. Voorafgaand aan een bedrijfsbezoek is het mogelijk dat Brolyn een voorinspectie houdt om te kijken in hoeverre u reeds voldoet aan de voorschriften en regels.