• De Krite 22, 8748 GG, Witmarsum
  • +31 (0) 6 40 57 74 32

Toezicht

Als het bevoegde gezag de naleving van de voorschriften wil controleren, treedt Brolyn Bedrijfsadvies namens u op als volwaardig gesprekspartner. Hierbij verdedigt Brolyn uw belangen optimaal.

Voorafgaand aan een bedrijfsbezoek is het mogelijk dat Brolyn een voorinspectie houdt om te kijken in hoeverre u reeds voldoet aan de voorschriften en regels.