• De Krite 22, 8748 GG, Witmarsum
  • +31 (0) 6 40 57 74 32

Beleid & Coaching

Aan de basis van goede resultaten gaat een goed uitgewerkt beleid vooraf. En voor een sterk beleidsplan zijn kennis en ervaring waardevolle elementen. Samen met uw organisatie werk ik de ambities op het gebied van milieubeleid uit in integrale gebiedsgerichte, dan wel thematische (meerjaren) beleidsplannen. Uiteraard wordt het beleidsplan indien gewenst afgestemd op onder meer het ruimtelijke ordenings-, economisch en geluidsbeleid of andere verwante plannen. Daarnaast kan het zijn dat uw team behoefte heeft aan extra expertise middels coaching en/of begeleiding: Brolyn gaat graag de uitdaging aan om uw milieuprofessionals de juiste handvatten te bieden.