• De Krite 22, 8748 GG, Witmarsum
  • +31 (0) 6 40 57 74 32

Kwaliteit, Arbo en Milieu Management

Brolyn Bedrijfsadvies adviseert en/of assisteert u bij het opstellen van een kwaliteits-, arbo- of milieumanagementsysteem. Dit kan een sectoraal of integraal managementsysteem zijn. De ISO- en OHSAS-normeringen zijn hierbij leidend. Ook stel ik beleidsverklaringen, handboeken, procedures en werkinstructies op. Daarbij stel ik me graag assisterend of coachend op, zodat uw personeel zoveel mogelijk zelf verder bekend raakt met de materie – hiermee wordt de kennis en ervaring binnen uw organisatie tenslotte het meest versterkt. Voor het Arbomanagement voert Brolyn voor u ook de wettelijk voorgeschreven risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) uit.

Daarnaast kan ik u van dienst zijn met het implementeren van het managementsysteem. Met een goed geïmplementeerd en werkend managementsysteem verlaagt u het risico op fouten in uw bedrijfsvoering. Hierdoor zijn uw klanten meer tevreden over de kwaliteit van de door u geleverde producten, uw medewerkers zijn meer tevreden over de omstandigheden waaronder zij hun werk doen en het bevoegde gezag is meer tevreden over de lagere milieubelasting van uw bedrijf.