• De Krite 22, 8748 GG, Witmarsum
  • +31 (0) 6 40 57 74 32

Milieu toezicht

Milieu toezicht

Toezicht houden volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vraagt om nauwkeurigheid en adequaat handelen. Brolyn levert graag voor kortere of langere tijd de benodigde ondersteuning voor toezicht op de naleving van de voorschriften van de milieuvergunningen en algemene regels van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.