• De Krite 22, 8748 GG, Witmarsum
 • +31 (0) 6 40 57 74 32

Category: Bedrijfsadvies

post content image

VTH

 • Posted By: brolyn
 • Date:
 • Reacties uitgeschakeld voor VTH

Milieu toezicht Toezicht houden volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vraagt om nauwkeurigheid en adequaat handelen. Brolyn levert graag voor kortere of langere tijd de benodigde ondersteuning voor toezicht op de naleving van de voorschriften van de milieuvergunningen en algemene regels van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Read More
post content image

Pré Audit

 • Posted By: brolyn
 • Date:
 • Reacties uitgeschakeld voor Pré Audit

Pré Audit Verwacht u binnenkort een audit van uw gecertificeerde managementsysteem? Kies dan vooraf voor een pré-audit door Brolyn. Test uw organisatie voordat de daadwerkelijke audit plaatsvindt, zodat u waar nodig nog aandacht kunt schenken aan verbeterpunten. Op die manier treft u de best mogelijke voorbereiding voor de audit. Ik...

Read More
post content image

Vergunningen

 • Posted By: brolyn
 • Date:
 • Reacties uitgeschakeld voor Vergunningen

Vergunningen & Meldingen Bij uitbreiding of aanpassing van uw activiteiten is een milieuvergunning of een melding Activiteitenbesluit vaak noodzakelijk. Wilt u weten hoe de vergunning en/of de melding het beste aangevraagd dan wel ingediend kunnen worden? Ik help u graag met het complete traject, van voorbereiding en onderzoek tot afronding....

Read More
post content image

Beleid & Coaching

 • Posted By: brolyn
 • Date:
 • Reacties uitgeschakeld voor Beleid & Coaching

Beleid & Coaching Aan de basis van goede resultaten gaat een goed uitgewerkt beleid vooraf. En voor een sterk beleidsplan zijn kennis en ervaring waardevolle elementen. Samen met uw organisatie werk ik de ambities op het gebied van milieubeleid uit in integrale gebiedsgerichte, dan wel thematische (meerjaren) beleidsplannen. Uiteraard wordt...

Read More
post content image

Toezicht

 • Posted By: brolyn
 • Date:
 • Reacties uitgeschakeld voor Toezicht

Toezicht Als het bevoegde gezag de naleving van de voorschriften wil controleren, treedt Brolyn Bedrijfsadvies namens u op als volwaardig gesprekspartner. Hierbij verdedigt Brolyn uw belangen optimaal. Voorafgaand aan een bedrijfsbezoek is het mogelijk dat Brolyn een voorinspectie houdt om te kijken in hoeverre u reeds voldoet aan de voorschriften...

Read More
post content image

K.A.M. Management

 • Posted By: brolyn
 • Date:
 • Reacties uitgeschakeld voor K.A.M. Management

Kwaliteit, Arbo en Milieu Management Brolyn Bedrijfsadvies adviseert en/of assisteert u bij het opstellen van een kwaliteits-, arbo- of milieumanagementsysteem. Dit kan een sectoraal of integraal managementsysteem zijn. De ISO- en OHSAS-normeringen zijn hierbij leidend. Ook stel ik beleidsverklaringen, handboeken, procedures en werkinstructies op. Daarbij stel ik me graag assisterend of...

Read More